ДГ "Иглика"

Детска градина в град Белоградчик

Възпитателната работа в ДГ "Иглика" - град Белоградчик се провежда в съответствие със задачите, определени в програмата по физическо, умствено, нравствено, естетическо и трудово направление, с оглед на специфичните особености в психофизиологическото развитие на децата.

Възпитателната работа се осъществява чрез различните видове активна дейност - игра, обучение и труд.

За да се повиши качеството и ефективността на възпитателно-образователния процес в ДГ "Иглика", съдържанието на възпитателната работа непрекъснато се усъвършенства. Усилията се насочват към всестранното развитие на детската личност и високата степен на социално-педагогическата готовност за успешно обучение в началното училище.

С грижите за здравето на децата и за тяхното всестранно развитие, с интересната и съдържателна дейност, с поддържането на жизнерадостно настроение. 

 

 

 

Актуални новини